Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

63_CHONG ĐÊM (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


CHONG ĐÊM

 

Dở giấc nửa khuya dạ thấy buồn

Cơn buồn khó dỗ, thức chong luôn

Muỗi vo nỗi muộn u o vãi

Gió đệm âm sầu lách tách tuôn

Bóng nguyệt luồn khe rây ánh bạc

Thạch sùng tắc lưỡi tiếc tiền muôn

Đêm trường cô độc, lòng man mác

Ai thức thâu canh, có nẫu hồn ?

CAO BỒI GIÀ

2002

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét