Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

65_ĐÊM NỒNG (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


ĐÊM NỒNG

 

Nng oi phá bĩnh sut đêm rày

Cán qut cong mình nhng mun bay

Gió đng, th ơ đu nõn chui

Trăng nhìn cau có gia tàn mây

Bên hè, chó hc tìm hơi mát

Trên mái, mèo gào phát tiếng ngây

Vn vt ươn mình mong kiếm gic

Vt v tng gic tnh chen say !!!

CAO BI GIÀ

2002

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét