Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

62_CHIỀU ĐẤT KHÁCH (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


CHIỀU ĐẤT KHÁCH

 

Xm tri lãng đãng mãi mây trôi

Chng vng thâm đen c núi đi

Gió thong não n âm vc đc

Ánh m cô đc bóng trăng côi

Đường xa náo d su giăng quyn

Chn l chao lòng bước thúc thôi

L th quê người ai có cm

Bun vương dm liu, chiu buông rơi !

CAO BI GIÀ

09-06-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét