Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

72_MƯỜI LĂM TRĂM NĂM (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


MƯỜI LĂM TRĂM NĂM

 

Trăng già thì cũng mãi mười lăm

Còn tui Ta dn cng mi Xuân

Rn đc ti già da li lt

Người khôn lên lão d đâm nhăn

Phi chăng da rn còn sinh ích

Này y đi người ch có danh

Danh li my ai đu đt nh

Thôi đành vui vy, cu trăm năm !   

CAO BI GIÀ

2004

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét