Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

71_NGẪM ĐỜI (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


NGẪM ĐỜI

 

Long đong số kiếp cũng làm người

Sướng, khổ, sang, hèn chết cũng xuôi

Danh vọng, bạc tiền say chất chứa

Uy quyền, lợi lộc chấp lôi thôi

Tình xưa, nghĩa cũ nào lơ được

Nợ nặng, ân đầy phải trả trôi

Tay trắng, đầu đen đành số phận

Hay lòng ham hố vẽ ra, ôi ??

CAO BỒI GIÀ

2001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét