Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

66_DẠ TƯỞNG (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


DẠ TƯỞNG

 

V đâu sương nng gi con thuyn

Trăng khuyết giăng su cui tháng giêng

Lm tt, đêm đen ch o ng

Bng bnh, mây trng đi cơ duyên

Thênh thang bước Nguyt đâu nơi ngh

Tù túng lòng người mi cõi riêng

Te t, git mình gà gi sáng

Trăng kia nhng tưởng vn cung lin !

CAO BI GIÀ

24-02-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét