Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016

XUỐNG MỘ NHƯ NHAU


XUỐNG MỘ NHƯ NHAU

 

Trên đời khốn khó với cao sang

Nấm mộ xưa nay cũng một hàng

Vất vả lo toan, người thiếu gạo

Phởn phơ, xí xớn kẻ thừa vàng

Ông kia giàu đấy nên kênh kiệu

Anh nọ nghèo đây mới bẽ bàng

Cái lẽ công bằng ai chẳng chết

Rõ ràng khôn dại cũng y chang

Đào Nguyên Lịch

 

XIN HỌA:

 

CÒN CHI…

 

Sống thì người khó, kẻ giàu sang

Nhắm mắt rơi bay tựa lá bàng

Võ tướng, Đại Lang đều nhập thổ (*)

Giai nhân, Thị Nở  cũng chung hàng

Bần hàn xuống huyệt nào thua kém

Phú quý vào mồ đấy giống chang

Danh lợi, bạc tiền vô ích hết

Chỉ ai tiếng tốt mãi bia vàng!

CAO BỒI GIÀ

16-11-2016

(*):Võ Đại Lang (trong Thủy Hử) là người yếu hèn

 

ĐỒNG HỌA:

 

Chán Đời

 

Ta được sinh ra chẳng được sang

Trong danh sách đói, đứng đầu hàng

Chỉ mong lót dạ cơm và mấm

Thù nói làm chi bạc hoặc vàng ?

Sánh với cái bang nào khác mấy ?

So cùng hành khất giống như chang

Đôi khi cảm thấy buồn hiu hắt

Muốn "rụng" cho xong tựa lá bàng

Thục Nguyên

1 comments: