Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

THẰNG BỜM


THẰNG BỜM

 

Nằng nặc thằng Bờm chỉ thích xôi.
Không ham ao cá với...chim mồi.
Muôn nơi cứ nghĩ người tưng tửng.
Khắp chốn còn đồn gã dở hơi.
Đâu biết nhân tình tan tự thuở...
Ai hay tín nghĩa vỡ ngay hồi...
Té ra thiên hạ ngu hơn nó.
Hắn biết trước đời bạc quá vôi.
HUY VỤ 25/11/16

 

XIN HỌA:

 

KHEN THAY THẰNG BỜM

 

Lắm người chịu đấm để ăn xôi

Thói thế tranh nhau miếng bả mồi

Lợi cả cấu cào  tuồng …mất trí

Ghế cao vật lộn đến …tàn hơi

Bạc tiền rủng rỉnh chừng bao nả…

Quyền chức xênh xang được mấy hồi?

Chả được như Bờm nhìn thấu suốt

Đen thời đời dập, bạc như vôi

CAO BỒI GIÀ

28-11-2016

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRẮNG TAY

(Thể Áp Cú)

 

Thôi thì chịu đấm để ăn xôi

Xôi hẩm nói chi đến rượu, mồi ?

Mồi đã vào mồm thành tắt tiếng

Tiếng chưa khỏi miệng lại dài hơi

Hơi cùn thế đấy đâm sinh sự

Sự thể như ri khó phục hồi

Hồi đó không may đành phải trốn

Trốn vì tay trắng khác gì vôi ?

Thục Nguyên

 

CÙNG HỌA:

 

QUẠT MO QUÝ LẮM

 

Thuở ấy người nghèo rất hiếm xôi

Quạt mo đâu xứng tạo nên mồi.

Chàng Bờm ngốc nghếch luôn thuần nết

Lão Phú tinh ranh bỗng dởm hơi.

Đất giá xa hoa nào hấp dẫn

Rẻ tiền thiết yếu đáng thu hồi.

Làm quan chẳng biết điều dân muốn

Thì mặt e rằng dễ dính vôi !

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

LUẬN TRUYỆN THẰNG BỜM

 

Phú ông hợm hĩnh bạc như vôi

Đâu lạ! Bờm ta chẳng hám mồi

Dạ thẳng cao tầm bơ của quý

Quạt xoàng ngang giá đổi đùm xôi

Chê cười, lắm kẻ kêu khờ dại

Nuối tiếc, bao người bảo hấp hơi

Bản chất cường quyền, ai vẫn ngộ?

Nhân tâm chúng lụi khó quy hồi!

 291116.

Đoàn Đình Sáng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét