Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2016

HỌA LŨY KẾ (Thơ Vận Trắc)


HỌA LŨY KẾ (*)

 

Lũ chửa hồi xong, chồng tiếp lũ

Hỏi dân ta sống ;làm sao chứ?

Mưa trời dữ dội nhấn muôn người

Thủy điện điên cuồng phăng mọi thứ

Chiếu đất, màn trời kẻ lạnh co

Ghế cao, biệt phủ ai no đủ

Năm sau họa “lũy kế”  hơn xưa(*)

Trách nhiệm truy ư, đành thất thủ…

CAO BỒI GIÀ

10-11-2016

(*): Lũy kế là khái niệm mà tập đoàn Điện Lực (EVN) đã  đưa ra: Lỗ lũy kế!!!

 

BÀI HỌA:

 

GIÚP AI HOẠN NẠN

 

Khúc ruột Miền Trung khi bão lũ

Mình ơi, cứu trợ nhanh lên chứ

Chốn này gạo gửi với bao người

Nơi đấy tiền trao cùng lắm thứ

Cho kẻ mất nhà sẽ ấm no

để người hết của rồi đầy đủ

Lá lành đùm rách khỏi gay go

Cứu trợ hàng đây đâu biển thủ!

Đào Nguyên Lịch

 

CÙNG HỌA:

 

ÔI! THỦY ĐIỆN!

 

Xây đập để dùng ngăn nước chứ!

Kệ tràn! Sao xả thành con lũ?

Lãi lời ổn định lại xơi no

Tai họa bất ngờ dân lãnh đủ

Sợ vỡ, quan trên nghĩ lắm trò

Hãi chìm, “ông chủ” lo bao thứ

Công trình thủy điện tựa đồ chơi!

Chất lượng tồi tàn, ai biển thủ?

101116.

Đoàn Đình Sáng.

 

TIẾP HỌA:

 

MUÔN LẠY CÁC NGÀI

 

Lũ tuy dữ dội, thua bè lũ

Tham nhũng thì ai so được chứ ?

Lập kế, bày mưu thật lắm điều

Lừa dân , chiếm đất, ôi, trăm thứ

Ăn tràn bãng họng vẫn không no

Đớp đã cành hong còn chửa đủ

Muôn lạy các Ngài, vừa phải thôi

Chừa "con"chút đỉnh hầu phòng thủ

Thục Nguyên

 

HỢP HỌA:

 

BUỘC TỘI...

 

Đã bị thiên tai thêm xả lũ

Dân nghèo phương tiện đâu phòng thủ?

Lúa trôi, nước cuốn...xót xa chưa?

Người chết, bò phơi...cay đắng chứ?

Từ thiện phân chia chẳng có dư

Quan ông ăn chận còn chưa đủ

Dăm cân gạo mốc làm sao xơi ?

Tội bọn hung thần không dễ thứ !

Thy Lệ Trang

 

CŨNG HỌA:

 

LỢI ÍCH NHÓM

 

Tội gì chẳng kết thành phe lũ

Thân thuộc họ hàng, ai lạ chứ ?

Kẻ đứng ngoài luồng khổ vạn bề

Người trong quy hoạch vui nghìn thứ

Quyền cao, chức trọng, phủ thênh thang

Của lắm, tiền nhiều, thân ấm đủ

Ai chết mặc ai, bởi họ ngu

Còn ta sự nghiệp đà lo thủ.

Sông Thu

 

ĐỒNG HỌA:

 

KÈO TRÊN

 

Lợi ích kết đoàn,bầy một lũ

Làm giàu đảm bảo,sao không chứ?

Chuyển giao tiền của,giữ tôn ti

Tiếp quản chức quyền,gìn trưởng thứ

Đất nước về đâu,hỏi quá thừa

Quan trường ổn định,lời vừa đủ

Cháu con du học cửa nhà ngoài

Quốc tịch,thẻ xanh…đường hậu thủ !

Lý Đức Quỳnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét