Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016

TRUY TỚI...CÙNG


TRUY TỚI …CÙNG

 

Cách chức luôn thằng đã nghỉ hưu

Xử nghiêm như thế, rõ cao …mưu

Lấy danh “cựu” lại, gan y …nát

Thu tiếng “nguyên” về, ruột nó…ưu

Lệ đó người sau còn phải …khiếp

Án này hậu thế ắt hoài…lưu

Làm quan mà cứ …“oăn tà loẳn”

Chớ mộng thân nhàn lúc tuổi hưu

CAO BỒI GIÀ

07-11-2016

 

BÀI HỌA:

 

CHƯA AN PHẬN

 

Việc thì không vẹn, lãnh lương hưu

Chức sắc các Ngài quả lắm mưu

Dẫu chỉ làm chơi, lời tán giỏi

Vậy mà đớp thiệt, giấy khen ưu

Ăn chia sòng phẳng, tình còn thắm

Bốc hốt đồng đều, tiếng vẫn lưu

Chụp giựt, tranh giành bao lắt léo

Nên chưa an phận tuổi về hưu ?

Thục Nguyên

 

ĐỒNG HỌA:

 

LỐ ...

 

Kiểu này có bị cắt lương hưu?

Tớ dốt nên không rõ thực mưu

Ngày trước nào e tham với nhũng

Bây giờ há ngại khuyết hay ưu?

Cha đời...lợi cứ lo mà hưởng

Mẹ kiếp...danh gì đáng để lưu?

Các cụ bày chi trò lố bịch

Ô hô ! cách chức kẻ về hưu !

Thy Lệ Trang

 

Theo báo Dân Trí (04-11-2016):

"Mất chức Bí thư nghĩa là ông Vũ Huy Hoàng cũng sẽ bị cách chức Bộ trưởng"

Dân trí Đánh giá quyết định của Ban Bí thư khi nâng mức kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng là sáng suốt, ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng cho biết, theo quy trình, sau kết luận này, Chính phủ, Quốc hội sẽ thực hiện cách chức Bộ trưởng giai đoạn 2011-2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng.
Như đã đưa tin, ngày 2/11, sau khi họp bàn xem xét thi hành kỷ luật đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương trong thời gian 2011 - 2016 và nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chính thức quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban cán sự đảng Bộ Công thương trong thời gian 2011 - 2016.


Đồng thời, ông Vũ Huy Hoàng nhận kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công Thương trong thời gian 2011 – 2016.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét