Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

KHÓC MƯỚN LÀM CHI...


KHÓC MƯỚN LÀM CHI

 

Sao lại vẽ bày chuyện…”cuốc” tang

Lão già nào phải tịch người Nam

Giỏi làm dân khổ đầu  nhân loại

Tài khiến nước nghèo nhất thế gian

Tội lỗi nơi nơi đều rõ mặt

Tiếng tăm chốn chốn đã lừng danh

Tung hô, khóc mướn buồn …cười lắm

Chả ích gì đâu chớ tụng …càn!

CAO BỒI GIÀ

29-11-2016

 

BÀI HỌA:

 

MẤY LỜI..

 

Mắc mớ chi mô phải chịu tang

Nực cười các bác xứ An Nam

Lẫy lừng thế giới : tên đầu sỏ

Nổi tiếng quê người: kẻ ác gian

Tiền bạc, quyền hành phô sức mạnh

Anh em giòng họ tạo uy danh

Nước Cu hớn hở mừng thay đổi

Tội nghiệp dân tôi phải khóc càn !

Thy Lệ Trang

 

ĐỒNG HỌA:

 

VÌ SAO ?

 

Lão chết mắc gì phải để tang ?

Sao không dành sức giúp dân Nam ?

Tiếc chi cái thứ vô nhân đạo ?

Khuyến khích cho phường quá ác gian ?

Bắt chúng, thu vàng từng nổi tiếng

Giết người, gom của đã vang danh

Lẽ nào cả nước treo cờ rũ ?

Kính cẩn khóc than, kiểu ép càn !?

Thục Nguyên

1 comments:

 1. Góp hoạ cùng các Thi Huynh cho vui ạ.
  .....ĐỂ TANG BÁC LÁNG GIỀNG....

  Bác láng về tiên, tớ để tang,
  Tỏ bày nghĩa Bắc, với tình Nam.
  Chen tiên bác đã chơi miền lạc,
  Tụt hậu tôi đành, mắc cõi gian.
  Tôi bác khi xưa, đều cộm cán,
  Tổ tiên thuở trước, cũng vang danh.
  Nhà tôi nhà bác, đồng tang quyến,
  Mặc mẹ đời chê tập tục càn.

  Trả lờiXóa