Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

TỰ TRÀO 6


TỰ TRÀO 6

 

Thằng tớ Trời cho chỉ tẹo …gan

Sợ ma hãi quỷ vốn …vô vàn

Thấy “ma ăn cỗ”, mồm   khôn …ngậm

Nhìn “quỷ bày mưu”, lưỡi khó …cầm

Đành lấy mực đen  bôi chúng nhuốc

Lại đem thơ  vụng múa môi càn

Cô hồn sống đọc,  cười ha hả:

Mày cũng khá à , chớ chả …hâm!

CAO BỒI GIÀ

12-11-2016

 

BÀI HỌA:

 

MẶT CHUỘT LÒI RA

 

Sếp nhũng bọn này quá lớn gan

Của chùa đục khoét tới muôn vàn

Tiền dân "ông lớn" bao lần nắm

Quỹ nước "bà to" lắm bận cầm

Đâu ngại phanh phui vì nuốt bậy

Chẳng e mổ xẻ  bởi ăn càn

Cháy nhà mặt chuột lòi ra đấy

Tù tội chúng mày mới hết hâm?

Đào Nguyên Lịch

 

ĐỒNG HỌA:

 

TỰ THÁN

 

Ta vốn là người rất nhát gan

Cuộc đời do đó khổ muôn vàn

Tấm thân vất vưởng thì khôn tả

Nước mắt đau thương thật khó cầm

Cũng có đôi khi toan ẩn dật

Bởi không đủ sức để làm càn

Cho nên thua thiệt và thua thiệt

Chẳng biết bao giờ sẽ bớt hâm ?

Thục Nguyên

 

TIẾP HỌA:

 

TO GAN

 

Mọi người cười nhạo tớ to gan

Nịnh nọt nào quen, cứ nói càn

Mất điểm cấp trên, nghèo tận số

Phiền lòng quan lớn, khổ muôn vàn

Lời không thành thật, khen không nhận

Quà chẳng phân minh, tặng chẳng cầm

Việc xấu, chuyện sai, phê phán thẳng

Phớt lờ thiên hạ bảo rằng hâm

Sông Thu

 

HỢP HỌA:

 

TÀO ĐẨU GIẬT MÌNH

 

Người ấy sinh ra chưa thấy gan

Khiến cho thầy thuốc khổ muôn vàn.

Hạt can tí tẹo nương dòng mật

Dao động hoành tung nát thú cầm.

Bắc Đẩu kêu trời lo chịu chửi

Nam Tào lệnh đất chớ cho càn.

Chiếu yêu Ngọc Đế cười ha hả

Hay bảy dở ba mấy đứa hâm .

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA:

 

TỰ SOI

 

Dáo dác ném vào chút ruột gan

Hòa trong hỗn độn giữa muôn vàn

Khi đời lắm trận thừa tai nhét

Lúc cảnh nhiều phen khó miệng cầm

Vẫn sợ đường quanh gàn cắn ẩu

Thường lo khúc ngoặt đểu đâm càn

Nhay lòng mấy nỗi tà ma ám

Trí não bơ phờ cũng hóa hâm !

Lý Đức Quỳnh

 

ĐỒNG HỌA:

 

TỰ TRÀO

 

Tự khen mình kể cũng to gan

Chẳng sợ quỷ ma rõ thậm hâm!

Ngồi trốc ma đưa nào được thế

Ăn trên quỷ dẫn kể khôn cầm

Vểnh râu mấy chén tài phô dại

Vẫy bút vài câu khỏe viết càn

Nói vậy cho vui nào phải vậy

Thì ra tếu táo cũng muôn vàn.

PHAN TỰ TRÍ

 

CÙNG HỌA:

 

HÂM !

 

Thiên hạ cho rằng tớ nhát gan

Cờ không biết phất, tiếc muôn vàn !

Công trình ngàn tỷ nên chôm bạo

Phân rác trăm kho phải đớp càn

Nịnh hót quan thày đừng ngại nói

Vét vơ làng xóm chớ e cầm

Thời cơ đã đến sao chưa hốt?

Dở quá nên đành chịu tiếng hâm !

Thy Lệ Trang

 

TIẾP HỌA:

 

BẤT BÌNH CHẲNG THA

 

Có người yếu vía đổ tôi hâm

Nói trớ là ta cả tiếng càn

Nào biết rằng qua to lá phổi

Ai dè đâu mỗ lớn buồng gan

Tình ngay thấy trái không đành nín

Tính thẳng nhìn gian chẳng thể cầm

Nhịn nhục lâu ngày không đối kháng

Gian tham lũng đoạn sẽ vô vàn.

Thanh Hòa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét