Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

ÔI PHÒNG KHÁM "CHU..UNG GUỐC" !


Ngành Y đột xuất xuống thanh tra
Phòng khám  Tàu ta  chạy tựa gà
Chú nọ  điếng hồn chui gậm ván
Nị  kia hoảng vía tót trần nhà
Thầy lang chi thứ không bằng cấp
Bác sĩ gì đâu chẳng giấy tờ
Toàn lũ giặc ngô sang phá hoại
Bà con đừng dại kẻo thành … ma !
               CAO BỒI GIÀ
                  30-08-2013

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét