Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

SỐNG CHẾT MẶC BAY


Phải chăng ta sống giữa thời bình ?
Sao lắm điều đe nỗi tử sinh
Ăn uống lung tung mau đắp cỏ
Đứng đi vớ vẩn dễ chui bình
Vạ vây khắp phía luôn chờ đợi
Họa bủa chung quanh   sẵn rập rình
Trách nhiệm hỏi bà, bà đổ chú
Mặc người, ai chết,   … cứ vô tình !
                CAO BỒI GIÀ
                 06-08-2013

XIN HỌA :
      THÁI BÌNH

Chính xác ta đang hưởng thái bình.
Vậy mà nay tử với mai sinh.
Cơ may cho bọn buôn kèn, trống.
Dịp tốt cho dân bán ván, bình.
Vạn chứng nan y sinh vẫn đợi.
Trăm căn vô vọng chết đang rình.
Quan trên vẫn một câu…xin lỗi.
Mới biết ngôi cao cũng lắm tình…
Huy Vụ 08/08/13
 

 

2 comments:

 1. kính Bác Cao,lúc nào cũng thấy Bác đau đáu buồn lo thế sự. tấm lòng thật đáng quí lam sao .ước gì Bác được làm ông Nghị chắc chắn đân mình được hưởng yên vui, góp bác bài họa cho vui chúc Bác sức kgoer và hạnh phúc:
  Thái bình

  Chính xác ta đang hưởng thái bình.
  Vậy mà nay tử với mai sinh.
  Cơ may cho bọn buôn kèn, trống.
  Dịp tốt cho dân bán ván, bình.
  Vạn chứng lan y sinh vẫn đợi.
  Trăm căn vô vọng chết đang rình.
  Quan trên vẫn một câu…xin lỗi.
  Mới biết ngôi cao cũng lắm tình…
  Huy Vụ 08/08/13

  Trả lờiXóa
 2. gủi Bác bài mới;
  Thi thư

  Trông vào thế sự sáng vờ đui.
  Ngẫm đến thi thư thoáng ngậm ngùi.
  Dốc chén tảy trần cho hết bụi.
  Cài bông thiên lý để khơi mùi.
  Đôi dòng lãng mạn xua mầm hận.
  Mấy chữ phèng bông xả sạch xui.
  Thuận gió theo mây về bến giác.
  Con thuyền bát nhã ghé bờ vui.
  Huy Vụ 08/08/13

  Trả lờiXóa