Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

THI THƯ - THƠ PHÚ

      THI THƯ

Trông vào thế sự sáng vờ đui.
Ngẫm đến thi thư thoáng ngậm ngùi.
Dốc chén tảy trần cho hết bụi.
Cài bông thiên lý để khơi mùi.
Đôi dòng lãng mạn xua mầm hận.
Mấy chữ phèng bông xả sạch xui.
Thuận gió theo mây về bến giác.
Con thuyền bát nhã ghé bờ vui.
                 Huy Vụ
                 08/08/13

XIN HỌA :

      THƠ PHÚ

Chữ nghĩa nào hay thói giả đui
Ngẫm trông thế thái cứ bùi ngùi
Ngày nhìn  ý buột  cay cay vị
Đêm tưởng câu buông sặc sặc mùi
Phú lộng tự bày không kẻ khiến
Thơ trào dưng thế chả ai xui
Năm vần bảy chữ cùng   hòa điệu
Ta mãi cùng mình tự lẩy vui
                  CAO BỒI GIÀ
                  09-08-2013

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét