Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

ĐÊM THU SẦU CẢM

Đêm thu thao thức ngổn trăm bề
Độc bóng ngồi suy dạ tái tê
Mưa bụi lơ Thơ sương lấm tấm
Trăng già hiu hắt ánh lu loe
Sầu sầu đâu níu hồn nhay khóc
Tủi tủi dưng say trí  bét nhè
Đờn dế nỉ non như họa cảm
Sẻ chia lá rụng xác bên hè.
                CAO BỒI GIÀ
               26-08-2013

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét