Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

MẠT - HỎNG GỐC

                        MẠT

Lời dạy người xưa vẫn vẳng đây.
Muốn con hay chữ phải yêu thầy.
Mong lên kiếm chỗ đưa quà cáp.
Ước đậu tìm nơi gửi chỉ, cây.
Con Bác lưu ban do lễ mỏng.
Cháu tôi tuyển thẳng bởi bao đầy.
Than ôi! Đạo học vô thời mạt…
Nguyên khí mai này ai có hay.
                HUY VỤ
                26-08-2013

 XIN HỌA :
        HỎNG GỐC

Quay  nhìn sự học chán vầy đây
Hỏng cả môn sinh, hỏng cả thầy
Bởi ví giáo viên như thợ máy
Vì coi con trẻ tựa loài cây
Cỏ cây hà cớ chi nương nhẹ
Máy móc thì sao chẳng nhét  đầy
Bộ học bây giờ đang cố cải
Chắc rằng “thảo mộc” … sẽ nên hay ?
              CAO BỒI GIÀ
                27-08-2013

1 comments:

 1. rất cảm kích bài họa tức tắp của lão Cao. em xin gửi thêm bài mới , đây là cảm xúc thật khi thấy cuộc sống áo cơm có phần đủ đầy thì tình cảm con người có vẻ như lại mất hết đi những sự chân thiện. cầu cho Bác không có cảm giác giống em. chúc Bác vui, khỏe:
  Hết nghèo
  Chúng kháo cùng nhau đã hết nghèo.
  Đâu ngờ đạo lý cũng văng theo.
  Tôn ty thuở trước đang tàn mạt.
  Truyền thống khi xưa sắp lộn phèo.
  Cám cảnh cá to ăn cá bé.
  Đau lòng dậu đổ để bìm leo.
  Ngàn năm văn vật giờ không nhẽ…
  Để lũ năng loàn té nước theo?
  Huy Vụ 28/08/13

  Trả lờiXóa