Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

HẾT NGHÈO - VONG ĐẠO

       HẾT NGHÈO

Chúng kháo cùng nhau đã hết nghèo.
Đâu ngờ đạo lý cũng văng teo.
Tôn ty thuở trước đang tàn mạt.
Truyền thống khi xưa sắp lộn phèo.
Cám cảnh cá to ăn cá bé.
Đau lòng giậu đổ để bìm leo.
Ngàn năm văn vật giờ không nhẽ…
Để lũ lăng loàn té nước theo?
             HUY VỤ
                28/08/13

XIN HỌA :

       VONG ĐẠO

Lòng tham nên vẫn vẫn rằng nghèo  
Đạo đức bây giờ hóa tóp teo
Danh lợi giật giành say chí tử
Bạc tiền điên Đảo  lộn tùng phèo
Cậy quyền, chấp lỗi người hăng đạp
Có thế , mặc tình kẻ cố leo
Câu dạy luân thường nay lạc lõng
Nói thì cứ nói, mấy ai theo !
              CAO BỒI GIÀ
              29-08-2013
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét