Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

TRÁI NGOE ...


Cảnh sát giao thông chẳng nhận tiền
Sợ gì chụp ảnh với quay phim ?
Rõ kỳ Cục trưởng  ra điều cấm
Thật lạ Quan trên   phát lệnh kìm
Sâu mọt  được che  no sức vét
Nhân dân   bị tước hết năng quyền
Công văn cứ  ký truyền ban xuống
Trái luật ngang đời vẫn thản nhiên !
            CAO BỒI GIÀ
               20-08-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét