Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

THANH LONG

Em đây người gọi trái Thanh long
Nhưng  vỏ không xanh lại đỏ hồng
Ruột trắng mềm mềm tinh tựa tuyết
Hạt đen  lấm tấm   điểmnhư bông
Ngày hè giúp chị thanh thanh miệng
Trưa nực mời anh mát mát   lòng
Mâm quả góp phần tươi sắc vị
Đâu đâu cũng chuộng, đón em nồng.
               CAO BỒI GIÀ
               14-08-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét