Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

NGẪM CÁI SỰ KHEN


Ôi lòng dũng cảm quý vô vàn
Trên thưởng ba trăm mấy chục ngàn
Lãnh bạc mà em môi xệch mép
Nhận bằng sao chị mắt đoanh tròng
Thưởng vờ  tiếng thưởng hay bày chước
Khen gượng trò khen  khéo kéo màn
Y đức càng trông càng thấy sợ
Rõ là ma quỷ lốt thầy lang !
                 CAO BỒI GIÀ
                19-08-2013

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét