Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

CHÍ PHÈO - HỎI AI ...


            CHÍ PHÈO

Rạch mặt la làng với mảnh chaiHỏi về Vũ Đại biết ngay ai.
Bao năm đứng thẳng không đồng cắc.
Một cú lăn ngang có bạc sài.
Bá Kiến, Lý Cường khôn duộc một .
Chí Phèo ,Thị Nở  khéo thành hai.
Đi đòi lương thiện ai người trả?
Để Bác Nam Cao phải thở dài.
                   Huy Vụ 31/08/13
         
XIN HỌA :

      HỎI AI …

Ấy đời vẫn tạo mặt thằng chai
Dọc đất ngang trời nể cóc ai
Máu  rẻ nhiều phen khan rượu nốc
Đòn khinh những lúc túng tiền xài
Ngông đời ngạo kiếp  luôn xưng nhất
Hận kiếp thù đời chả chịu hai
Sao lắm anh phèo  như thế nhỉ
Trả lời chi được, nín hơi dài !              
                CAO BỒI GIÀ
               01-09-2013
Huy Vụ tiếp hứng :

                VẪN LẠI CHÍ PHÈO

Rượu uống ngà say rạch mặt liền.
          Bao lần chồng chất sẹo liên miên.
          Không nề cắt thịt đòi ăn vạ.
          Chẳng ngại gào la để tống tiền.
          Bá kiến từng gieo bao oán hận.
          Chí Phèo đã gặt lắm oan khiên.
          Làm sao đòi được điều lương thiện
          Thị Nở ngang nhiên gánh trọn phiền.
                   Huy Vụ 01/09/13

      THỊ NỞ

          Một tô cháo nhỏ thế mà thân.
          Đời lắm sân si lại bảo đần.
          Vẫn biết tẽn tò khi bục cửa.
          Rồi còn e thẹn lúc ngoài sân.
          Sang tầm Bá Kiến nhưng mà bạc.
          Kiết  cỡ Chí Phèo lại có ân.
          Trinh tiết đem dâng người tình mộng.
          Chẳng cần  tính toán với phân vân.

                   Huy Vụ 29/08/13

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét