Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

DỞ HƠI ...TRAI ĐẸP !

Trai đẹp vậy thôi chả chút tài
Mà người đánh bóng tựa thiên sai
Đón đưa  lắm kẻ  chen thân khổ
Nghinh rước  bao cô ngóng cổ dài
Thấy mặt, nàng nàng tan vỡ mộng
Kiến hình, khách khách tức lèo phòi
Các nhà tổ chức mơ  moi bạc
Rõ dở cùng rồ chẳng giống ai !
                CAO BỒI GIÀ
                                     16-09-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét