Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

LÍNH LỬA !!

 Bày dàn diễn tập thuyết người coi
Báo cáo dòn tan quá tuyệt vời
Chợ cháy  thì ôi xe tịt nước
Khói loang  rõ khổ súng co vòi
Nuôi quân đủ tiết hòng khoe mã …
Dưỡng lính quanh  mùa để diễu chơi ?
Nhà cháy mới lòi ra mặt nhỉ
Gọi anh, anh  đến đứng nhìn thôi !
          CAO BỒI GIÀ
                20-09-2013

 

1 comments:

  1. Hay lắm bác, cháu rất thích những bài thơ phản ánh đúng hiện thực thế này, hy vọng ngày càng có thêm nhiều bài thơ hay từ bác - Lão Cao Bồi :)

    Trả lờiXóa