Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

TRUNG THU ỚI NGUYỆT


Tháng tám tròn trăng   đến lặng thầm
Trung thu ảm đạm  bặt thinh âm
Phố phường thưa thớt đèn quầy bánh
Xóm ngõ im lìm tiếng trống lân
Nín thở trông qua thời củi quế
Cầm hơi cố vượt lúc  khoai vàng
Hằng Nga vằng vặc  phô dung diễm
Thấu hiểu dương trần được chút chăng ?
                CAO BỒI GIÀ
               18-09-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét