Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

VÌ ĐÂU NÊN NỖI ?


Lũ quét kinh hoàng cuốn cuốn phăng
Ruộng vườn, chuồng trại hóa tan hoang
Cửa nhà ra bọt  hình xơ xác
Nhân mạng theo dòng cảnh tóc tang
Rừng đó, người ơi  càn trọc lóc
Núi kia, ai hỡi  xẻ tan tành
Tai này nên nỗi hay chăng chớ
Thảm họa   hung gieo  trả phũ phàng
               CAO BỒI GIÀ
                09-09-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét