Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

ĐƯỜNG VĂN - LỐI MỘNG                ĐƯỜNG VĂN
Thơ phú nhiều khi rước lắm phiền
Cái đầu hiếm lúc được bình yên.
Người yêu nhắc khéo: coi chừng tửng.
Kẻ ghét phang liền: rõ thật điên.
Chữ ruộng đòi mơ con chữ Thánh
Thi vườn giám mộng áng thi Tiên.
Loay hoay tìm mãi chưa ra lối.
Tính bỏ đường văn rẽ võ biền.
              HUY VỤ

XIN HỌA :
      LỐI MỘNG
Đời chất bao nhiêu nỗi muộn phiền
Chắp vần ru mộng ước lòng yên
Say thơ  phiêu lãng quên dương thế
Ngắm Nguyệt mơ màng dạo cõi tiên
Thây kẻ khinh chê khùng với dở
Mặc người giễu cợt dại cùng điên
Rượu này lại tiếp thêm thi hứng
Tiễn tiễn sầu cay biến biệt biền …
                CAO BỒI GIÀ
             17-09-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét