Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

THI NHẬT CẢNH ...

Hiu hiu hắt hắt cảnh  ngày thơ
Vắng vẻ buồn tênh, khách hững hờ
Bút  đã quy đường sao sắc bút
Thơ mà định hướng hỏi còn thơ?
Đàn buông lạc điệu ngân ngân thảm
Phách gõ  vô hồn khốc khốc trơ
Ánh Nguyệt nguyên tiêu  sầu ảm đạm
Dăm lều chơ chỏng rũ đuôi cờ !
              CAO BỒI GIÀ
            27-02-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét