Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

THƠ CHỮ ...- NẾT TỐT ...

      THƠ CHỮ NGÀY XUÂN
Ngày xuân xôi thịt hẳn ê hề
Bia rượu chắc là cũng hả hê.
Bởi thế thơ văn tràn tá lả
Cho nên con chữ rớt lê thê
Sống trong cõi tạm muôn điều tạm
Lạc giữa đường mê vạn thứ mê
Khắp chốn đua nhau lên phố thị
Cố hương bao nữa mới quay về?
           HUY VỤ xuân QT 2013
XIN HỌA:
      NẾT TỐT CHƠI ĐÂU…
Ngày Tết bàn mâm , rõ sướng hề
Chén anh , chén chú miệng ha hê
Rằng mong vui mãi không ngơi nghỉ
Những ước Xuân  dài đến thướt thê
Tật nhảm ngấm men  mồm múa nhảm
Thói mê quá cữ lưỡi càn mê
Xuân xuân đã hết, đầu chình chịch
Nết tốt chơi đâu … chẳng chịu về !
            CAO BỒI GIÀ
            13-02-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét