Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

RU ĐÊM

Buồn chi hiu hắt thế trăng ơi
Mà hõm dung nhan , ngoác giữa trời
Như tạc sắc thương loang  thắm đẫm
Tựa gieo cớ muộnthức chơi vơi
Ta ru ta   gửi sầu đêm dấu
Dạ réo dạ bày nỗi nguyệt soi 
Tay vốc gió lùa mơn  vuốt nhẹ
Cuốn giùm đôi giọt mặn  thênh rơi
           CAO BỒI GIÀ
            18-02-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét