Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

TẤT NIÊN CẢM

Cảnh chợ Xuân ni ảm đạm buồn
Đìu hiu    , ủ rũ phố trưng buôn
Mai vàng ắp ngõ  , người lơ lướt
Quất trĩu giăng hè   ,khách ngắm suông
Sự khó như lan lan rộng khắp
Cái nghèo tựa thấm thấm  sâu luồn
Tạm quên qua quit dăm ngày Tết
Cố chúc nhau nhiều lộc phát luôn !
              CAO BỒI GIÀ
                               06-02-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét