Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

HAY DỞ - RÕ HƯ ...

      HAY – DỞ
Tết mới đôi hôm đã mệt đừ
Chỉ vì uống cạn chén tương tư
Thơ hay chớ phán ,thơ hay tựa.
Chữ dở đừng chê , chữ dở như...
Xông đất mong anh , xông mới đã.
Uống bia đợi Bác, uống không từ.
Xuân về túy lúy cho đời rộn.
Cõi thực sao người lại nói hư?
Huy Vụ 2013

XIN HỌA:
        RÕ HƯ  ….
Rượu Tết, men Xuân quật đứ đừ
Ly chung  vẫn hám chứ nào từ
Dở là dở cứ ngờ chưa đã
Hay cứ  hay là tưởng vẫn như
Mời bạn, bạn mời, mời chẳng chối
Thách ai, ai thách, thách đâu từ
Buông ga Tết nhất …quên luôn thắng
Đánh thót soi mình , rõ  … gã hư !
             CAO BỒI GIÀ
              13-02-2013


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét