Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

LĂNG TẦN SƯ PHÚ


Hiệu tự Lăng Tần;
Danh xưng Hữu Phước.
Nghị dân đô thành;
Đại biểu Hội quốc.
 ăn ăn nói nói “nhỏ nhẹ mà sấm rền”;
Viết viết bàn bàn vòng vo họa thông suốt.
Đã Cử nhân đoạt gọn tại quê nhà;
Từng Thạc sĩ lấy ngon nơi ngoại quốc.
Giỏi bình thư bác cổ tựa  phong;
Tường luận sách Hàn Lâm như nước .
Khi I Rắc ăn súng đạn  , bày kế sách liên hoành để trói cẳng thực dân;
Lúc  I Ran mắc  vòng vây  , vẽ lược mưu  kết hợp hòng khóa tay đế quốc .
Lấy tiền vợ oánh dây thép cứu Sát Đam;
Ăn cơm nhà vác tù và đe Gioọc Bút.
Hóa đơn  vẫn chứng nguyên chồng;
Biên lai còn minh cả buộc.
Đấy  cờ quốc tế  xoay vần nổi tiếng Lăng Tần;
Thì việc nước nhà  hoạch định lừng danh Hữu Phước.
Bởi Nghị nọ học chưa đến hàm sĩ , mắc chứng đại ngu;
Nên Thầy  này đâm rõ  thủng  trí hồ , ban  ơn minh phúc. (*)
Không đọc hàn lâm , mà đòi bàn mãi dục mại dâm;
Chưa tường  Kinh Thánh , nào có   hiểu  điếm nhi đĩ đực.
… … … …
Chớ chớ quăng dao kẻ hữu danh;
Đừng đừng   ném đá người  được cử.

Nghe truyền, nghe truyền:
Kẻ kẻ hãy  rèn leo nhánh khế , nhánh me;
Người người  nên luyện trèo cành  khô , cành cụt.
Có rụng nhánh , sọ lọt ngay lòng thùng , lọt  giữa miệng lu ;
Hay  gãy cành , thân rơi cạnh bờ tường , rơi bên rào bụt.(**)
Mới hiểu Trí Lăng Tần
Mới thông tầm Hữu Phước

           CAO BỒI GIÀ
          21-02-2013

(*) Ông Nghị Hoàng Hữu Phước mới đây đã thóa mạ Đại biểu Dương Trung Quốc là hồ đồ, đại ngur … trên blog cá nhân bằng ngôn ngữ hết sức cuồng ngông, chợ búa ..

(**) Theo một người bạn học cũ của Ông Hoàng Hữu Phước kể lại rằng :
Thằng Phước đã thoăn thoắt trèo lên, một chốc nó đã leo gần đến ngọn, nơi mà có cành khế vươn ra rất nhiều khế chín nhưng ít người dám trèo ra để bứt. Bỗng rắc một cái, cả cái cành khế to cỡ cổ tay và thằng Phước rớt xuống. Đầu của thằng Phước cắm vào cái lu nước sát tường.
Đó cũng chính là lý do vì sao thằng Phước sau này được xác định rằng có tiền sử bệnh thần kinh. Như hồ sơ do Bệnh Viện Tâm Thần TW2 Tỉnh Đồng Nai cấp bởi BS Trần văn Thành ngày 16/08/2000 và 6 lần vào các năm 2001-2003.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét