Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

SẮM TẾT ...

Chợ Tết   gần tàn mới đảo qua
Băn khoăn  , tui tủi bởi non bùa
Cố mua bánh , mứt  cùng trà rượu
Gạn sắm nem , giò   với kiệu dưa
Hỏi giá ngần ngừ lòng ngán ngẩm
Xem hàng lấn cấn dạ so sua  
Ngắm mai sờ túi đành quay gót
Tự xót … cùng thương chú bán hoa
                CAO BỒI GIÀ
                                 05-02-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét