Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

ĐÙA QUÝ TỴ - NHE RĂNG ...

      ĐÙA QUÝ TỴ
Quí Tị vậy là năm mốt a?
Xem chừng bách tuế vẫn còn xa
Tóc tai lốm đốm sương pha tuyết
Mắt mũi lem nhem cuốc hóa gà
Sách báo thời nay còn mải đọc
Nhạc tình tiền chiến vẫn ưa ca
Xuân về nghe tiếng ai: chào Cụ.
Chết Nỗi ta đây chửa muốn già
           HUY VỤ

XIN HỌA :
      NHE RĂNG …
Tuổi xuân rón rén đợi chi a
Trăm năm ào cái chớ rằng xa
Đã khi  răng mỏi hay nhai cháo
Đến độ tay run khó trói gà
Thi phú hứng vần gồng bút ngoáy
Nhạc chèo khoái điệu cố hơi ca
Người cười nhạo vái …con thua bố
Giật thót nhe răng … chấp nhận già !
            13-02-2013


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét