Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

CHƠI TẾT CÙNG ... NGƯỜI

Đón Tết năm nay cũng rộn ràng
Quanh quanh  lạ mắt lắm quà xuân
Xem người chơi bưởi hình bầu rượu
Thấy họ trưng dưa dáng nén vàng
Thì Tớ  hồ lô  không   kém cạnh
Này Mình      kim khối chẳng thua sang 
Tết tàn vẫn đẹp không hề thối
Đồ nhựa kê cao, đố … miệng bàn ! 
                 CAO BỒI GIÀ
            04-02-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét