Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

NHẮN BẠN MỪNG XUÂN

Này bạn Tết rồi ,việc gọn chưa?
Nào nào chuẩn bị để say sưa
Nắm nem treo đợi bên   xoong thịt
Cút rượu đong đầy cạnh hũ dưa
Nhấm nháp mừng xuân, tôi  bác đọ
Khề khà khai bút , bác tôi đua
Ngoằn ngoèo như rắn  dài thê thượt
Ta kéo mâm bàn  , Tỵ…  phải thua !
             CAO BỒI GIÀ
               08-02-2013/28 TẾT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét