Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

BỐNG ...

Bống bống ơi à cái bống bang
Nâng niu ta vỗ tựa mây ngàn
Ngoan ngoan nhẹ nhẹ vào dâu bể
Lớn lớn thầm thầm nhập thế gian
Sóng  trở vùi đâu tâm  lãng lạc
Gió  lồng cuốn hút trí sa đàng
Đêm đêm bóng phủ dài thê bóng
Môi mặn ơ ầu dạ  trĩu mang !
            CAO BỒI GIÀ
          02-03-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét