Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

GẶM KHỔ ...

Hạnh phúc mọi nhà thực giống nhau
Khổ đau vạn nỗi biệt muôn màu
Kẻ tình oan nghiệt tâm tan tác
Người  cảnh đau  buồn dạ nát thâu
Lẽ mệnh  định phần nên ắt thế …
Hay thân gây tội phải không nào ?
Ngàn cay trăm đắng , người nhân thế
Sướng chẳng trùng lai, khổ chất   … cao !
          CAO BỒI GIÀ
          22-03-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét