Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

KHÓC HUGO CHAVEZ

Thế là hết hết hỡi Hu Gô
Ghế Tổng vàng kia , kẻ  khác vồ
Đổ sức tranh giành , căng trí giữ
Nhịn đau chiến đấu , quyết tâm vơ
Trút hơi , quyền lực dưng tan khói
Tắt thở , tiền tài tự hóa tro
Được phúc Sta lin  nay kết bạn
Cùng chung ngày giỗ , khó người lơ ! (*)
             CAO BỒI GIÀ
           06-03-2013
(*)  Cùng Ngày 05-03

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét