Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

HỎI THĂM BẠN BỊ ... VOI QUẤY

Nghe tin rẫy bạn bị voi về
Nhắn hỏi qua   lời mấy khách quê
Vòi Tượng chúng vung , nguy quá đỗi
Chân Bồ nó đạp,  hại không hè
Mấy mùa mất dạng tường yên ổn
Vài độ  im tăm ngỡ khỏe re
Chẳng lẽ quen rồi , quên mất sợ 
Ôm vườn , giữ trái, bác không ghê ?
              CAO BỒI GIÀ
          03-03-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét