Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

"TRỘM ... NHÂN DÂN"

Bọn gian đột nhập đúng nhà quan
Vơ vét  tài ngân thật dễ dàng
Chủ báo  mất kho in ít bạc
Trộm khai ẵm quả quá qua vàng
Cháy nhà ra chuột   răng   nanh sắc
Mất của lòi  sâu bụng phưỡn càng
Công , tội quân kia  cân nặng nhẹ…?
Gười vui phong tặng “ trộm nhân dân” !
            CAO BỒI GIÀ
             26-03-2013

XIN HỌA :

      ĐẠI TRỘM
Béo bở gian đồ viếng phủ quan
Ung dung hốt của cứ dềnh dàng
Chủ nhân báo mất sơ sài bạc
Trộm đạo khai gom cả khối vàng
Chắc hẳn phú ông e lộ tẩy
Hay vì trưởng giả sợ ê càng
Bao năm tham nhũng nay lòi mặt
Vua trộm một đời hốt của dân
Bongtaduong
   Nhà Giám đốc Sở Tài Chánh Kontum bị trộm viếng…Chủ nhà khai chỉ mất ít của, nhưng khi bọn trộm bị tóm đã khai rất nhiều…nào là  63 cây vàng, nữ trang , đá quý…cả  sừng bò tót nữa…Bùng ra thành vụ án quan  !tham

2 comments:

 1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 2. Họa chút chơi:
  ĐẠI TRỘM
  Béo bở gian đồ viếng phủ quan
  Ung dung hốt của cứ dềnh dàng
  Chủ nhân báo mất sơ sài bạc
  Trộm đạo khai gom cả khối vàng
  Chắc hẳn phú ông e lộ tẩy
  Hay vì trưởng giả sợ ê càng
  Bao năm tham nhũng nay lòi mặt
  Vua trộm một đời hốt của dân
  Bongtaduong

  Trả lờiXóa