Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

THIÊN TAI - NHÂN TAI


THIÊN TAI – NHÂN TAI

 

Thiên tai chưa biết đổ cho ai.
Hai tiếng qui trình thấy chán tai.
Biển chết mới hay thừa cán dở.
Lũ dâng đã rõ thiếu nhân tài
Lương tâm dưới trớn đang tàn bại.
Đạo lý trên đà sớm một mai
Cái lý mưa xong trời phải nắng.
Chiếc loa đầu xóm lại ca bài...
Huy Vụ  (17/10/16)

 

XIN HỌA:

 

TÀI – ĐỨC

 

Nhân tai góp họa với thiên tai

Trách nhiệm ấy à? Chẳng …lỗi ai!

Ngó  kẻ chết trôi đà  nhẵn mắt

Mặc dân chạy lụt đã …quen bài

Ông siêu bất nhẫn âu là …đức

Bà cực vô nhân thế mới…tài

Leo lẻo quy trình tao …đúng đắn

Mưa rồi ắt nắng hửng nay…mai!

CAO BỒI GIÀ

22-10-2016

 

ĐỒNG HỌA:

 

LỜI QUAN

 

"Làm đúng qui trình" đếch sợ ai

Còn về ngập lụt, tại thiên tai

Mua vui, cần thế, đâu cần sức ?

Tán gái, cậy ngân, chẳng cậy tài

Chức tước, uy quyền đang chực sẳn

Nhà lầu, xế hộp chỉ nay mai

Tha hồ lựa chọn mà mua sắm

Miễn cứ làm như két trả bài

Thục Nguyên

 

CÙNG HỌA:

 

LO GÌ ...

 

Lũ xả ào ào chết mặc ai !

Trăm điều cứ đổ tại thiên tai

Trời làm mưa lớn chưa tai hại

Quan giết dân đen mới thực tài !

Xếp nhỏ...công trình xây lắm mộng

Ông to...thủy điện dựng thêm bài

Tiền vô đều đặn như mơ ước

Bão tố tan dần giữa nắng mai !

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét