Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

GIẢ VỜ (Thể Điệp Khúc)


GIẢ VỜ

(Thể Điệp Khúc)

 

Cứ giả vờ …tin, cứ giả vờ

Nói ngây ngô thậm, nói ngây ngô

Làm ăn ẩu tả, làm ăn ẩu

Lý luận rồ điên, lý luận rồ

Dù nát bét nhà, dù nát bét

Vẫn tròn vo miệng, vẫn tròn vo

Đang lao vực thẳm, đang lao …vực

Mãi giả vờ …thăng, mãi giả vờ

CAO BỒI GIÀ

26-10-2016

 

BÀI HỌA:

 


(Thể điệp khúc)

 

Gã chẳng vờ đâu, gã chẳng vờ

Vẫn nghê ngô đó, vẫn nghê ngô

Ăn tàn quậy phá, ăn tàn quậy

Nói nhảm rồ điên, nói nhảm rồ

Còn luẩn quẩn đường, còn luẩn quẩn

Mãi vòng vo đạo, mãi vòng vo

Nhà toang, nóc dột, nhà toang nóc

Mỗi thích vờ sang, mỗi thích vờ.

261016.

Đoàn Đình Sáng.

 

ĐỒNG HỌA:

 

LỜ VỜ

(Thể Điệp Khúc)

 

Mãi lờ vờ hái, mãi lờ vờ

Gánh thúng ngô về, gánh thúng ngô

Cười khúc khích luôn, cười khúc khích

Ngỡ điên rồ đấy, ngỡ điên rồ

Canh thì nấu trước, canh thì nấu

Gạo lại vo liền, gạo lại vo

Bậu quá giỏi nơi, bậu quá giỏi!

Chẳng lờ vờ nữa, chẳng lờ vờ.

Như Thu

 

CÙNG HỌA:

 

THẬT THÀ

(Thể điệp khúc )

 

Chẳng mãi vờ ngoa, chẳng mãi vờ

Gặm khoai ngô, nói ...gặm khoai ngô

Mình làm hỏng, nhận... mình làm hỏng

Tính vốn rồ, nêu... tính vốn rồ

Cho dẫu nát nhừ, cho dẫu nát

Cũng không vo gọn, cũng không vo

Đừng quen dối trá, đừng quen dối

Tránh cứ vờ khen, tránh cứ vờ.

Sông Thu


TIẾP HỌA:

 

VỜ VỊT

(Thể Điệp Khúc)

 

Chớ vịt vờ nữa ,chớ vịt vờ

Mấy năm ngô độn,mấy năm ngô

Lương dân đói khát, lương dân đói

Cối cán rồ say ,cối cán rồ

Dân túng quẫn kêu, dân túng quẫn

Quan vòng vo nói,quan vòng vo

Làm sao chỉnh đốn,làm sao chỉnh

Đừng vịt vờ… qua,chớ vịt vờ !

THIÊN HẬU

 

HỢP HỌA:

 

VỜ VỊT.

(Thể Điệp Khúc)

 

Truyền xuống:" vờ thôi",truyền xuống : "vờ"

Mập mờ ngô sắn mập mờ ngô

To mồm xảo ngữ  to mồm xảo

Mạnh miệng rồ gân,mạnh miệng rồ

Năng nổ vẽ sai, năng nổ vẽ

Nhiệt tình vo ẩu, nhiệt tình vo

Quan tài xén cắt, quan tài xén

Lại lệnh vờ ban, lại lệnh vờ.

Thanh Hòa

 

CŨNG HỌA:

 

BỎ THÓI VỜ ĐI

 

Bỏ thói vờ đi bỏ thói vờ

Chán ăn ngô hả chán ăn ngô.

Thì xơi đấm đó thì xơi đấm

Chẳng sợ rồ đâu chẳng sợ rồ.

Ngàn chốn cáu mù ngàn chốn cáu

Vạn tờ vo vứt vạn tờ vo

Mau mà tỉnh nhé mau mà tỉnh

Bị vạch vờ thôi bị vạch vờ .

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

KHÔNG ĐỀ...

Thể điệp khúc

 

Hãy cứ vờ THƯƠNG hãy cứ vờ

Chọn đầu NGÔ trước chọn đầu Ngô

Khinh thằng dại SỞ khinh thằng dại

Ghét bọn rồ NGUYÊN ghét bọn rồ

Chê lẩn thẩn TẦN chê lẩn thẩn

Chán vòng vo TẤN chán vòng vo

Ba đồng mớ HÁN ba đồng mớ

Hãy cứ vờ THƯƠNG hãy cứ vờ.

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA:

 

MÃI VỜ

(Thể Điệp Khúc)

 

Cái thuở vờ…ôi,cái thuở vờ

Giả nghê ngô mặt,giả nghê ngô

Tung đòn hiểm độc,tung đòn hiểm

Giở thói rồ điêu,giở thói rồ

Trên luẩn quẩn lời,trên luẩn quẩn

Dưới vòng vo miệng,dưới vòng vo

Về đâu hỡi…nước,về đâu hỡi

Mãi sống vờ nhau,mãi sống vờ ?!

Lý Đức Quỳnh

 

TIẾP HỌA:

 

MỘNG VỜ

 (Thể Điệp Khúc)

 

Có đâu vờ khóc, có đâu vờ

Bởi lộn ngô đời, bởi lộn ngô

Nào bớt khổ đau, nào bớt khổ

Để thêm rồ dại, để thêm rồ

Không quen nịnh sếp, không quen nịnh

Chẳng khéo vo lời, chẳng khéo vo

Đành vậy mãi nghèo, đành vậy mãi

Mộng như vờ bủa, mộng như vờ.

Nguyễn Gia Khanh

 

HỢP HỌA:

 

VẬT VỜ
(Thể Điệp Khúc)

Chỉ vật vờ thôi, chỉ vật vờ
Chẳng ra ngô, củ, chẳng ra ngô…
Mồm ăn bẩn … hỡi, mồm ăn bẩn
Miệng nói rồ …ôi, miệng nói rồ
Càng luẩn quẩn chuồn, càng luẩn quẩn
Cứ vòng vo tránh, cứ vòng vo
Còn chưa dã tật, còn chưa dã
Lại vật vờ …trôi, lại vật vờ.
PHAN TỰ TRÍ

1 comments:

 1. Tôi nhớ bài này đã đăng, có bài họa của PTT mà

  VẬT VỜ
  (Thể Điệp Khúc)

  Chỉ vật vờ thôi, chỉ vật vờ
  Chẳng ra ngô, củ, chẳng ra ngô…
  Mồm ăn bẩn … hỡi, mồm ăn bẩn
  Miệng nói rồ …ôi, miệng nói rồ
  Càng luẩn quẩn chuồn, càng luẩn quẩn
  Cứ vòng vo tránh, cứ vòng vo
  Còn chưa dã tật, còn chưa dã
  Lại vật vờ …trôi, lại vật vờ.

  PHAN TỰ TRÍ
  26-10-2016

  Trả lờiXóa