Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

HOANG MANG


HOANG MANG

 

Này cá, mày bơi ở chỗ nông…

Hay ngoi đáy biển? Trả lời ông…

Sao nằm trơ đấy  không lên tiếng

Lại phễnh ì ra chẳng mở mồm 

Y Tế khuyên răn: Ăn phải …chọn

Tài – Môi phán dạy: nuốt nên …nom

Trước trò đánh đố, dân treo…mõm

Rõ đuội, những lời quan phát ngôn!

CAO BỒI GIÀ

30-09-2016

(*) Hai Bộ Y Tế và Tài – Môi thông báo: Hải sản sống tầng trên ở biển miền trung thì an toàn,  còn lũ sống ở tầng dưới thì…cực nguy, Hi hi, có ai hỏi được cá mày sống ở đâu không?

 

BÀI HỌA:

 

NGOA NGÔN

 

Làm sao biết được cá sâu, nông ?

Lãnh đạo kiểu gì hở các ông ?

Dốt tựa trâu bò, đừng mở miệng

Ngu hơn lòi lợn, hãy câm mồm

Quan cần, quan phán, đâu thèm nghĩ 

Dân đói, dân ngoàm, lại phải nom ?

Ra vẻ thương yêu người khốn khó

Buông lời sáo rỗng với ngoa ngôn

Thục Nguyên

 

ĐỒNG HỌA:

 

HÀI

 

Khôi hài giọng lưỡi mấy bà, ông

Chọn cá mua về, mắt phải nom

Nguy hiểm là loài bơi lớp đáy

An toàn đó loại sống tầng nông

Người già thấy vậy liền nhăn mặt

Trẻ nhỏ nghe xong vội bịt mồm

Trình độ các ngài cao đấy nhỉ

Sai lè chẳng ngượng vẫn ngoa ngôn.

011016.

Đoàn Đình Sáng.

 

TIẾP HỌA:

 

" RANH NGÔN"...

 

Nếu mà nói được chỗ sâu nông

Cá đã đập vào mặt các ông

Dân khổ cùng đường ôm rỗng bụng

Quan tham thẳng bước rống to mồm

Môi sinh thê thảm không ai ngó

Bệnh viện điêu tàn chẳng kẻ nom

Bất lực, vô tài còn lếu láo

Ngàn đời lừng lẫy mấy "ranh ngôn"!

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét