Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

Múa nhảy quanh đời góc phủ vương
Cận kề bên Tướng  phận quan trường
Giơ thân gác lối  gìn cung quách
Vác giáo ngăn đường chặn đối phương
Hưởng phúc tay Vua nên dũng khí
Ăn cơm nhà Chúa phải can trường
Ngàn tên, trăm giáo không chùn bước
Tướng tử , ta tiêu lẽ tận tường!
                CAO BỒI GIÀ
                  30-05-2013                 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét