Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

DIỄN THUYẾT - KHUA MÔI

      DIỄN THUYẾT
Diễn thuyết ai mà khéo khéo thay.
Vẽ hùm ai giỏi vẽ xương đây?
Hoạt ngôn chẳng khác rồng phun nước.
Xảo ngữ nào thua khỉ nhảy dây.
Học vị, học hàm, om đất bắc.
Danh thừng, tiếng chão, ngút trời tây.
Ngày xưa anh học toàn đôn sổ.
Thầy nói rằng anh dốt tựa cầy.
  N               Huy Vụ
               16/05/2013
XIN  HỌA :

KHUA MÔI
Thùng rỗng kêu to chẳng lạ thay
Được quyền ăn nói cứ văng dây
Ai cười rách miệng âu đau nó
Thầy nói  vui mồm rõ thách đây
Vỗ ngực , xưng danh  lời cha chú
Khua môi, múa mép sách đông tây
Khéo chèo, giỏi chống thăng vun vút
Múa lưỡi vinh  thân ,nỏ phải cầy !
             CAO BỒI GIÀ
                          17-05-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét