Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

VẤN SẦU

Chẳng thấy nguồn vui , rặt ngọ buồn
Khi vùi man mác, lúc mưa tuôn
Héo lòng hiu hắt  chôn chôn  nỗi
Nẫu dạ  cô hờn nuốt nuốt cơn
Vì Kỷ, tại nhân  … hay vấn nhỉ
Bởi đời, do phận   … mãi an suông
Nằm trông mây gió theo sầu họa
Men nhạt chiêu vay  tạm lãng hồn
                           CAO BỒI GIÀ
            08-05-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét