Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

TỰA PHỖNG

Khoác mã bao người, khác phỗng đâu
Phớt đời , đời  biết có hề sao
Tinh cao , sao nước   xem như hệt
Nguyệt  tít, Trăng hồ ám giống nhau
Vốn lẽ thùng không vang tiếng dội
Hóa sinh cột mốc nhoáng màu sơn
Láo lơ như phỗng mà son phận
Thôi nói làm chi miệng … hóa gàu !
                CAO BỒI GIÀ
                10-05-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét