Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

TÁT NƯỚC - KÉO GẦU

      TÁT NƯỚC
Đưa cần vục xuống hất luôn tay
Hang hốc khô lâu cũng phải đầy
Khe hẹp vài canh là lép nhép
Gò cao mấy khắc đã hây hây.
Cô Ba tủm tỉm: vui khi cấy.
Chị Bẩy xum xoe: bõ lúc cày.
Gầu nhỏ xin người nâng thật lẹ
Cần gì phải đợi đến mưa mây.
             Huy Vụ
             30/04/2013
TỰ HỌA :
        TƯỚI NƯỚC
Cầm vòi chỉnh thế bắn liền tay
Thiếu nước ai ai chẳng muốn đầy.
Vén váy cô em môi vẫn mím.
Co quần nhỏ chị má còn hây.
Mạ già Bác cả nhanh tay cấy
Ruộng ngấu anh hai thỏa sức cày.
Hỏi thú gì vui hơn tưới nước.
Trời còn ao ước huống chi mây.
             Huy Vụ
XIN HỌA :
         KÉO GẦU
Nào nào ta hãy hợp chung tay
Thả sức hò dô đến thỏa  đầy
Khom gối dìm gầu vùi đắm ngập
Ưỡn lưng đối mặt hất tung hây
Lạch sâu xì xoạp , hăng người tát
Đồi trũng lao xao , sướng kẻ cày
Việc ấy nhọc nhằn nhưng lợi ích
Nào ai chê chối chuyện làm mây !
                            CAO BỒI GIÀ
            04-05-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét